Truckutbildning för lager

Efter den lyckade turen till Trollhättan och att verkligheten gällande vår stundande expansion har slagit ned så är det dags att planera och smida medan järnet är varmt. Till helgen har jag bokat in en truckutbildning för att utbilda nytillkomna anställda och uppdatera veteranernas kunskap om truckanvändning.

Redan under tiden som vi förvärvade de olika fastigheter, kontor och lager som vi behövde i Trollhättan så satte vi i projektgruppen oss ned för att organisera expansionen för bästa effekt. Vi funderade på vad som skulle behövas för varje ”del”, dvs vad behövdes till fastigheterna i fråga, vad skulle inhandlas för kontoren och hur skulle vi strukturera lagren?

Det hela var en ganska typiskt historia fram tills dess att förslaget att återutbilda och vidareutveckla de anställda i lagergruppen slängdes fram på bordet. Vi alla nickade och bekräftade jakande att en truckutbildning kanske vore något att satsa på, till att börja med.

Som vanligt föll lotten på mig att ta mig an problemet, då jag är känd för att få saker att ske – och det snabbt. Raskt satte jag igång att leta vettiga truckutbildningar med kort varsel, och till slut fann jag Unicarriers, som kunde erbjuda en ad hoc-truckutbildning i närheten av Trollhättan med våra anställda.

Förslaget togs emot med glädje av våra anställda för övrigt, och till och med de gamla sega veteranerna erkände att det kunde finnas rum för förbättring och uppdatering gällande truckutbildningen.

Jag har fullt förtroende för Unicarriers och deras förmåga att lära ut konsten att operera en truck. Nu kvarstår bara uppgiften att vidareutveckla lagergruppen och dess potential. Som med allting annat kan lagret bli snabbare, bättre, effektivare, billigare. Och i enlighet med vår inriktning som logistikföretag så torde det vara något av en hjärtefråga. Därför får jag se till att ta itu med detta inom de närmsta månaderna, fast jag tror nog att en truckutbildning fungerar bra som lösning tills vidare.

18 sep 2015